iaps yılbası2.jpg

IAPS-CS ‘Culture and Space’ Network was established under the framework of the IAPS “International Association for People-Environment Studies”. In the field of design and planning, It aims  to identify the issues and problems of interactions between culture and space in built environments; to establish the relationship between theory and practice and to search for solutions in an interdisciplinary framework. As well as theoretical and practical studies, the network which examines these issues in the design and architecture education process, aims to create a database, organize scientific meetings, establish a communication network between researchers and publish publications on the subject.

IAPS-CS Çalışma Ağı, IAPS “International Association for People-Environment Studies” kuruluşu çerçevesinde kurulmuş, ‘yer’den ve ‘kurum’lardan bağımsız bir bilimsel organizasyondur.  Tasarlama ve planlama alanında, yapısal çevrelerde,  kültür ve mekan arasındaki etkileşimlerin doğurduğu konuları ve problemlerin tanımlanması; teori ve uygulama ilişkisinin kurulması ve disiplinlerarası bir çerçevede çözüm yollarının araştırılmasını amaçlar. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar kadar, bu konuların tasarım ve mimarlık eğitimi sürecinde de irdeleyen çalışma ağı bir veri tabanının oluşturulması, bilimsel toplantıların düzenlenmesi, araştırmacılar arasında bir iletişim ağının kurulması ve konu ile ilgili yayın yapılmasını hedeflemektedir.

Duyurular / News