Hikayemiz / Our Story

IAPS-CS Çalışma Ağı, IAPS “International Association for People-Environment Studies” kuruluşu çerçevesinde yapısal çevrelerde, tasarlama ve planlama alanında; kültür ve mekân arasındaki etkileşimlerin doğurduğu problemlerin tanımlanması, teori ve uygulama ilişkisinin kurulması ve disiplinlerarası bir çerçevede çözüm yollarının araştırılmasını, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar kadar, bu konuların mimarlık eğitim sürecinde ele alınmasını amaçlayan, ‘yer’den ve ‘kurum’lardan bağımsız bir bilimsel organizasyondur. Hülya Turgut ve Peter Kellett tarafından yürütülen çalışma ağı bir veri tabanının oluşturulması, bilimsel toplantıların düzenlenmesi, teori ve uygulama ilişkisinin kurulması, araştırmacılar arasında bir iletişim ağının kurulması ve konu ile ilgili yayın yapılmasını hedeflemektedir.

Duyurular / News