Atölye_800x800.jpg

4. IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Buluşmaları çerçevesinde “Sonsuz Bi̇r Kentsel Arti̇külasyon Mekanı Olarak İstanbul” ana teması ile düzenlenecek olan Kültür ve Mekan Tasarım Atölyeleri, 17-20 Ocak tarihleri arasında ÖzÜ-X’te gerçekleştirilecektir. Tasarım Atolyeleri İstanbul’un çoklu yapısı bağlamında söylem, eylem, inşa ve ifşa üzerine artiküle edilen kent sorgusunu ortaya koymayı amaçlıyor. Bu kapsamda, mimarlık, tasarım, güzel sanatlar fakülteleri lisans öğrencilerini çeşitli seminer, film gösterimleri ve farklı atölye çalışmaları ile kentsel artikülasyonların sınırları ve olasılıkları üzerine önerme, manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve üretmeye davet etmektedir.

a1.jpg

A1_İçgüdüsel Mimari

Yürütücülüğünü İhsan Oturmak, Seda Oturmak, Feyza Sayman’ın üstlendiği İçgüdüsel Mimari Atölyesi planlanmış ve tasarlanmış olanın, kendiliğindenliğe yer bırakmadığı bir bağlamda inşa ve düzenleme güdü/içgüdüsünün kolektif biçimde üretmeyi amaçlamış ve bu kapsamda Özyeğin Üniversitesi kampüsü üzerinde eklemlenme metodu ile bir yerleştirmeyi ortaya çıkarmıştır. Kampüs üzerinde bir anıt ve iz bırakmış olan atölyenin mekanın artikülasyonu üzerine arayışı, mekan ve yerleşimlere dair üretiminin güdülere dayalı artikülasyonunu sorgulamıştır.

ihsan oturmak.jpg
seda oturmak.jpg
feyza sayman.jpg
a2.jpg

A2_Tramvay

Yürütücülüğünü Alayça Erözçelik, Metin Çavuş’un üstlendiği Bir Tramvay Yolculuğunda Kültür Ve İletişim Altyapısının Görsel Artikülasyonu atölyesinde katılımcılar Fındıklı-Sultanahmet tramvay durakları arasında kentsel artikülasyonu sağlayan hiyerarşi, bütünlük, denge, düzen, ritim, doku ve ölçek kavramlarını birbirleri üzerine eklemlenen haller, durumlar, dokular üzerinden ifade etmişlerdir. Atölye kapsamında ifade edilen kent rotası üzerinden sunulan görsel artikülasyon bir kısa filmi yoluyla paylaşılmıştır.

alayca erozcelik.jpg
metin cavus.jpg
a3.jpg

A3_bir Autopoiesis sistem olarak İstanbul

Yürütücülüğünü Gökce Ketizmen Önal, Arzu İl Varol’un üstlendiği bir autopoiesis sistem olarak İstanbul/Galata atölyesinde, kenti oluşturan ve farklılaşarak çoğalan fiziksel, zihinsel ve toplumsal mekânsallıklar arasındaki çok yönlü ve katmanlı ilişkinin kentsel artikülasyonun içinde nasıl bir rol oynadığı dinamik ilişki biçim ve strüktürlerinin Galata üzerinden keşfi yoluna gidilmiştir.

gokce onal.jpg
arzu il.jpg
a4.jpg

A4-Kentsel rastlaşmalar

Demet Mutman, Bastian Lange, Ayşenur Tuğçe Öztürk’ün yürütücülüğünü üstlendiği Urban Encounters atölyesindeki katılımcıların Aksaray odağında İstanbul’un gündelik yaşam pratikleri, kullanıcı ve kullanım döngüsü üzerinden artiküle edilen hallerinin okunabilmesi için çalışılmıştır. Kentsel deneyim, rastlaşmalar, kentin karakteri ve  kentsel mekanın bir tür toplumsal buluşma, örtüşme, çatışma ve üretme olasılıklarına odaklanılan atölyede gündelik yaşam çeşitliliği ve pratiklerinin Aksaray özelinde okunduğu alternatif kent okumaları, sorguları ve haritaları ortaya çıkarılmıştır.

demet muthan.jpg
bastian lange.jpg
tugce ozturk.jpg
a5.jpg

A5-Atölye CADDE

Orkan Zeynel Güzelci - Ali Kemal Terlemez yürütücülüğünde gerçekleşen Atölye Cadde: Bağdat Caddesi Üzerine Soyutlamalar atölyesi kapsamında 2000 yılı sonrasında Bağdat Caddesi ve çevresinde gerçekleşen hızlı değişimin ve ortaya çıkan fiziksel etkinin mimari tipoloji, üslup ve yerleşim özellikleri bağlamında bugün eriştiği durumun bir sorgusu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bir zaman çizgisi üzerinden üretilen ve değişen kentsel tipolojinin sorgusunun yanı sıra seçilen yapı adalarındaki artikülasyonu temsil eden üç boyutlu dijital prototipleri üretilmeye başlanmıştır.

alikemalterlemezfoto - ali kemal terleme
orkan guzelci.jpg
a6.jpg

A6-Kent Hal'i

Ayşe Okudan ve Güher Tan yürütücülüğündeki Kent ‘Hal’i Atölyesinde katılımcılarının İstanbul’un artiküle hallerini üretim-tüketim ağları ekseninde tartışmaya açmasını amaçlamış, bu kapsamda gıdanın terminal, denetim, vergilendirme, dağıtım gibi karmaşık süreçlerini barındıran halleri üzerinden kırla kenti de birbirine bağlayan bir organizma örneği olarak Kozyatağı Meyve Sebze Hali’ni keşfederek, sonsuz kentsel artikülasyon mekanı olan İstanbul’u gıda ağları üzerine okumaya çalışmış, bu alternatif okumalarını üç boyutlu temsiller aracılığı ile ortaya koymuştur.

ayşeokudan.jpg
gühertan.jpg
a7.jpg

A7-Sözlük İstanbul

İstanbul için üretilmiş alternatif bir güncel pratikler sözlüğünü ortaya koymayı amaçlayan Nagehan Açımuz İşbakan, Seçil Mungan ve Melis Keskin yürütücülüğündeki geçici proje: alternatif sözlük_istanbul

Atölyesi kendisini atipik bir sözlük olarak tanımlamış, bunu yaparken katılımcılarının birikim ve dneeyimleri ile sorgulayıp, anlamlandırmaya çalıştığı kent üzerine iki ve üç boyutlu temsiller ile İstanbul’un gündelik yaşam pratiklerinin yansıma ve çeşitliliğinden oluşan bir üretimi sergilemiştir

nagehan acimuz.jpg
Melis Keskin.jpg
secil mungan.jpg

17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan Tasarım Atölyelerinin tüm sonuç ürün, tartışma ve yerleştirmeleri, 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında TAK Kadıköy’de sergilenecek, atölye sürecine dair değerlendirmeler 16 Şubat 2019 'da yapılacak olan IAPS-CS Kültür ve Mekan Buluşmaları -4- kapanış etkinliğinde dinleyiciler ile paylaşılacaktır