gokce onal.jpg

Gökçe Ketizmen Önal

Gökçe Ketizmen Önal , Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü`nden lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Anabilimdalı`nda doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2001-2007 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi , İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra , yaklaşık 3 yıl süreyle mimari proje ofisinde yönetici mimar olarak çalışmıştır. 2012 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan araştırmacı , 2016-2017 yılı arasinda 1 yıl süreyle Almanya Hannover Leibniz Üniversitesi 20/21. yy Mimarlık ve Sanat Enstitüsü`nde misafir araştırmacı olarak `Mimarlıkta Reflektivite ve Günter Behnisch ` konularında araştırmalarda bulunmuştur. Mimarlık eğitimi, yaratıcılık, mimari tasarım teorisi konularındaki çalışmalarının yanında çeşitli ulusal mimari proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır

arzu il.jpg

Arzu İl Varol

Arş. Gör. Arzu İl Varol, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. 2006 yılında ESOGÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda “Kapitalist Sistemde Mekan ve ‘yer-olmayan’ Kavramı” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Anabilim Dalı’nda "Yeni ile Karşılaşma: Osmanlı İmgeleminin Yeniden İnşası" başlıklı tez çalışmasıyla doktora eğitimi devam etmektedir. 2004-2007 yılları arasında ESOGÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2007-2011 yılları arasında ise YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. 2012 yılından beri ESOGÜ Mimarlık Bölümü’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.