levent şentürk_düzenlendi.jpg

Konumlanma, artiküle olmayı garantiler mi?

Neden Megapolü sonsuz bir çokluğun kaynağı gibi görmek isteriz?

Bitimsiz bir artikülasyon düşüncesinin kökleri nerelere uzanır?

Sonsuz artikülasyonu, Deleuze ve Guattari'nin "Makinik" kavramıyla beraber ele alabilir miyiz?

 

Sonsuzluk imgelerinin yirminci yüzyılın ikinci yarısında gittikçe artan şekilde dolaşıma girdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu, mimarlığın "eli yükselttiği" ve müdahale ölçeğini maksimize ettiği tasavvurlara da işaret eden bir gelişmeydi.Yirmi birinci yüzyılda dijitalleşmenin yeni imgeleri, gridden buluta, megastrüktürden sürülere uzanan dağacığa yenilerini ekledi.

 

Levent Şentürk, İstanbul'daki Sonsuz Artikülasyon imgelerinin izini süreceği konuşmasında, artiküle olmanın yanı sıra, olamamanın da koşullarına; zaman zaman sözcüklerle oynayarak, "antikülasyon"a da ışık düşürmeyi deneyecek…

Sonsuz Artikülasyon İmgeleri

“Mimarların ve kentsel tasarımcıların zihnini meşgul eden modern kavramlara yönelik eleştirel bir okuma."

 

Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

İç ekran_1920 x 1080 px.jpg
Facebook 2_800 x 800 px.jpg