Özyeğin Üniversitesi'nin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen  4. IAPS-CS Kültür ve Mekan Çalışma ağı Öğrenci Buluşması 16 Şubat 2019 tarihinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirilmiştir.

 

Enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitiminin desteklenmesi amacıyla genç tasarımcıları, kente dair düşünce üretenleri, akademisyenleri, lisans ve lisans üstü öğrencilerini palimpsest bir kent olan istanbulun hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden çok katmanlı ve örüntülü yapısını irdeleyerek yorumlamaya davet eden etkinliklerin bu buluşması 16 Şubat 2019 günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de ÖZÜ-MTF Dekanı Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu ve IAPS-CS Network Eş koordinatörü Prof. Dr. Hülya Turgut’un açılış konuşmaları ile başladı.  Prof. Dr. Turgut, IAPS-CS etkinliklerinin enformel eğitim sürecine yaptığı katkıyı vurgularken bu eğitim sürecinde bir laboratuvar olarak İstanbul’un çok katmanlı yapısının öneminin altını çizdi.

1.jpg
2.jpg

Etkinliklerin “Sonsuz bir artikülasyon mekanı olarak İstanbul” ana teması altında sonsuz artikülasyon imgelerini tartışmak üzere davet edilen Doç Dr. Levent Şentürk “Mimarların ve Kentsel Tasarımcıların Zihnini meşgul eden modern kavramlara yönelik eleştirel bir okuma” konulu konuşmasını gerçekleştirmiş, artikülasyon kavramını yirminci ve yirmi birinci yüzyılın düşünsel pratikleri üzerinden derinlemesine tartışmıştır.

3.jpg

Bu tartışmanın ardından ana temanın lisans üstü katılımcılara yönelik olan Makale Seçkisi bağlamında da ele alındığı oturumlara geçilmiştir. Prof. Dr. Alper Ünlü’nün moderatörlüğünü yürüttüğü Makale seçkisi oturumları kapsamında, jüri tarafından eşdeğer ödüle layık görülen yedi makalenin sunumları yapılmıştır. Ödül alan:


4.jpg

-İstanbul’da Kentsel Artikülasyonun İnşaya Yardımcı İkincil Yapılar Üzerinden Okunması

Başak Eren, Hande Kalender, Atıl Aggündüz-İTÜ-Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

5.jpg

-İstanbul’un Katmanlı Kent Bütününde Bir Kentsel Artifakt Bozdoğan Kemeri

Seda Zafer, Yeşim Hafize Desticioğlu, Zeynep Ceren Durgut-İTÜ-Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

6.jpg

-İstanbul’un Arayüzlerinde Artikülasyon Analizi:Ataşehir-Barbaros Mahallesi Örneği

Sıddı Zeynep Yılmaz-Özyeğin Üniversitesi-Mimarlık Yüksek Lisans Programı

7.jpg

-Palimpsest Bir Kentsel Alan Olarak Ayazağa, İstanbul

Emine Ecem Kırtaş-Bilgi Üniversitesi-Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı

8.jpg

Ben ve Başkası Arasındaki Sınırın Yıkım Sürecinde Bir Araç Olarak “Mekan”

Pınar Geçkili Karaman-İTÜ-Mimari Tasarım Programı Yüksek Lisans Mezunu

-İstanbul’un Görünür ve Görünmez Katmanları Üzerine Bir Palimpsest Model

Elif Öztürk-İTÜ-Mimari Tasarım Doktora Programı

9.jpg

-Hafızanın Katmanları:İstanbul’da Görme Biçimlerinin Araştırılması

Canan Ganiç, Elif Simge Fettahoğlu, Sena Özfiliz, Zeynep Ceylan Gezer Çatalbaş-İTÜ-Mimari Tasarım Doktora Programı

makalelerinin sunumlarının ardından, Prof. Dr. Ünlü tarafından ana temanın makaleler kapsamında ele alınma düzeyi, nitelik ve zenginliği irdelenmiştir.

10.jpg

Etkinliklerin ikinci aşamasını oluşturan Tasarım Atölyelerinin genel kurgusu ve IAPS-CS Network enformel eğitim süreci bağlamındaki yeri Dr. Demet Mutman tarafından paylaşılmasının etkinlikte yer alan yedi atölyenin kapsam ve içerikleri atölye yürütücüleri ve katılımcılarının katkıları ile dinleyiciler ile paylaşılmıştır. Atölyelerin ana temaya dair sorgularının üretilmiş olan kısa film ve sergi mate ryalleri ile sunulduğu bu oturumda izleyiciler, atölyelere katılan öğrencilerden de bu sürece dair izlenimleri duyma fırsatı yakalamıştır.

18.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg

Etkinliklerin üçüncü aşamasını oluşturan Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Tuna Han Koç’un yarışma değerlendirme süreci üzerine yaptığı konuşma ile başlamıştır. Ana tema çerçevesinde kentin artiküle olma hallerinin sorgulandığı yarışmaya mimari sunum ve kısa filmleri ile katılan 31 ekibin başvuruları, üretilen fikirlerin çeşitlilikleri yaptıkları kısa film ve ürettikleri mimari sunum arasındaki bütünlük bağlamında irdelenmiş, bu durum jüri değerlendirmeleri yoluyla dinleyicilerle paylaşılmıştır. 

d.jpg
c.jpg
a.jpg
b.jpg

Son olarak IAPS-CS Kültür ve Mekan Buluşmaları ödül töreni, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün katılımıyla başlamıştır. Törende sırasıyla etkinliklerin her üç aşamasında ödüle layık görülen makale seçkisi, tasarım atölyeleri ve fikir yarışması katılımcılarına ödülleri takdim edilmiş; sürecin düşünsel altyapısına katkı sağlayan davetli konuşmacılar Dr. Avşar Karababa ile Doç. Dr. Levent Şentürk’e, Makale seçkisi ve Fikir Yarışması jüri üyelerine, Atölye Yürütcülerine; Bİilim ve organizasyon kurulu üyeleri ile başta Prof. Dr. Esra Gençtürk olmak üzere etkinlikleri destekleyen tüm kurum kuruluşlara teşekkür plaket ve belgeleri sunulmuştur.

Tören, tüm dinleyici ve katılımcıların ortak hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sonlanmıştır

t.jpg