Yarışma.jpg

IAPS-CS NETWORK– ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI 4

Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri ve IAPS-CS Çalışma Ağı iş birliği ile düzenlenen “Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” 4. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması 5 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen jüri değerlendirmesi ile sonuçlandı.

Artboard 2.png

“IAPS-CS Network KÜLTÜR VE MEKAN BULUŞMALARI serisinin dördüncüsü, “Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” 4. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması jürisi, değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere 5 Ocak 2019, Cumartesi günü saat 10.00’da ÖzÜ-X’de toplanmıştır. Toplantıya asli jüri üyelerinden Nevşet Gül Çanakçıoğlu,  Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Boğaçhan Dündaralp, ddrlp; Özgür Ediz, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi; Tuna Han Koç, Rasa Stüdyo; Mehmet Emin Şalgamcıoğlu,  İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü; Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Alper Ünlü, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile yarışma raportörleri İrem Bayraktar ve Özge Özkuvancı katılmıştır. Raportörler, yaptıkları ön çalışmanın sonucunu jüriye sunmuşlardır. Toplam 65 adet başvuru alınmış, 31 adet proje teslim edilmiştir. Teslim edilen tüm projeler, şartnamede belirtilen süre içinde ve formatlarda teslim edilmiştir. Jüri üyeleri projeler üzerindeki incelemelerine başlamadan önce, jüri başkanı belirlenmiş ve Tuna Han Koç oy birliği ile jüri başkanı olarak seçilmiştir. 10:55’de değerlendirme ve oylama için video ve paftalar incelenmeye başlanmıştır. Jüri çalışmaları 5 Ocak 2019, Cumartesi günü saat 20:50’de  tamamlanmıştır.