“Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” Kültür ve Mekan Buluşmaları

4. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Sonuçlandı

Yarışma.jpg

“Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul”   Kültür ve Mekan Buluşmaları 4. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Sonuçlandı

 

Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri ve IAPS-CS Çalışma Ağı işbirliği ile düzenlenen “Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” Öğrenci Fikir Yarışması sonuçlandı.

31 adet projenin katıldığı yarışmada, 5 adet proje Eşdeğer Ödüle 2 adet proje ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştür:

EŞDEĞER ÖDÜL -07 Sıra No.lu 14726 Rumuzlu Proje:

Gencay Çubuk, Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bir yöntem önermesi ve bu öneriyi mimari ifade araçlarını kullanarak ifade edebilmesi olumlu bulunmuştur. Balat ve Karaköy seçiminin nedenlerini açıklamasa da önerisini seçtiği mekanlarla ilişki kurarak geliştirmesi, bu sırada palimpsest ve artikülasyon kavramlarını birlikte ele alması başarılı bulunmuştur. Kentsel artikülasyon kavramını ele alış yönteminin olgunluğu nedeniyle ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.
 

 

 

EŞDEĞER ÖDÜL -09 Sıra No.lu 15970 Rumuzlu Proje:

Bilal Uğur Liman, Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi


 

 

 

Sunduğu Distopik bir gelecek senaryosunda tespit ettiği problemlere getirdiği çözüm önerisinin anlaşılırlığı ve kısa film kurgusunun başarısı nedeniyle ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

EŞDEĞER ÖDÜL -15 Sıra No.lu 25674 Rumuzlu Proje:

Nida Bilgen, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

Ahmet Can Karakadılar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 

 

 

 Kamusal alanın çağdaş kentlerdeki tezahürü açısından iyi ortaya konulmuş bir proje olduğu tartışılmış, özel alanın kamusal mekanda çözülmesi üzerine söyledikleri ile tutarlı bulunmuştur. Geleceğe yönelik sosyolojik tahminleri Kurtuluş üzerinden gerçekleştirmesi ve eski dokunun yok oluşunu ele alarak incelemesi, bu incelemeyi kısa filminde anlaşılır biçimde ortaya koyabilmesi nedeniyle ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

 

 

 


EŞDEĞER ÖDÜL -25 Sıra No.lu 72459 Rumuzlu Proje:

Eda Hisarlıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

Öykü Önal, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

Rezzan Hilal Güçlü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 

 

 

 

 

 

Teknoloji ile gelişen dünyanın ortaya koyduğu kaçınılmaz durum dolayısıyla bedene eklenen uzantılar önerisi geliştirilmiş olması ve mekanla ilişki kurulması olumlu bulunmuştur. Yapıdan ziyade yapma biçimi geliştirdiği düşünülmüş, beden-mekan tartışmasını ele alması, kuramsal altyapısını desteklemesi ve İstanbul özelinde öneriler geliştiren cesur bir fikir sunması nedeniyle ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ-04 Sıra No.lu 14161 Rumuzlu Proje:

Betül Öz, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

İsmail Hasıryapan, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

Bahar Kurkut, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

Ruhin Alibayli, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

Hamit Özcan, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

 

Hem kısa film prodüksiyonu hem de paftalarındaki görselleştirme dili ile bir öneri sunması olumlu bulunmuş, kentsel artikülasyon kavramı ile kuvvetli bir ilişki kurduğu belirtilmiştir. Ele aldığı konuyu kendine özgü ve tutarlı bir yöntemle ifade etmesi nedeniyle özel ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ -28 Sıra No.lu 93857 Rumuzlu Proje:

Merve Akdoğan, MEF Üniversitesi, Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

Selcen Bilgin, Sosyolog, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Mezunu

Proje ve kısa film ilişkisi başarılı bulunmuş, videonun sürekli tekrarlamasının nedenleri üzerine tartışılmıştır. Yapay zekanın mükemmeli üretme iddiasının cennet bahçesi kavramıyla ifade edilmesi, hikayeleştirmesinin tutarlılığı ve getirdiği eleştiri olumlu bulunmuş, ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

*ek tutanak:

11 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan IAPS-CS Network 4. Kültür ve Mekan Buluşmaları “Sonsuz Bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” Fikir Yarışması’nda 18029 rumuzlu eşdeğer ödül alan projenin, daha önce 25.10.2018 tarihinde Çuhadaroğlu “Kent Odaları Öğrenci Yarışması” na katıldığı ve ilgili linkte (http://www.ogrenciprojeyarismasi.com/opypanel/katalog/211718OPY_Katalog.pdf) yayınlandığı saptanmıştır.
Yarışma içeriğinin salt İstanbul’a özgü olması ve başvuran projelerin yarışmamıza özgün değerler katmasının öncelikli bir konu olması ve 25.10.2018 tarihinde 45444 rumuzla yayınlanan projeyle, yarışmamızda eşdeğer ödül alan eserin tam anlamıyla aynı olması nedeniyle, jürimiz oybirliğiyle IAPS-CS Network 4. Kültür ve Mekan Buluşmaları “Sonsuz Bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” Fikir Yarışması’nda 18029 rumuzlu eşdeğer ödül alan eserin iptal edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

Tüm katılımcılar, Kültür ve Mekan Buluşmaları kapsamında yapılan atölye, makale seçkisi ve yarışma ürünlerini paylaşmak üzere 16 Şubat 2018 tarihinde TAK Kadiköy’de yapılacak olan etkinliğe davetlidir.

 

Ayrıntılı bilgi için:

iaps-culturespace.com

iapscsnetwork2018.tumblr.com

Instagram: iapscultureandspace

iapscultureandpacesnetwork@gmail.com

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg