hulya-turgut01_0.jpg

Prof. Dr. Hülya Turgut

İTÜ Mimarlık Fakültesinden Lisans, Yüksek Lisans derecelerini ve “Kültür-Davranış-Mekan Etkileşiminin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem” başlıklı doktora çalışması ile de “Doktor” unvanını almıştır. Akademik hayatını 1984-2010 yılları arasında İTÜ-Mimarlık Fakültesinde sürdüren Turgut, İngiltere-Oxford Brookes Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezinde (1987)araştırmacı olarak çalışmış ve Amerika-Berkeley Kaliforniya Üniversitesinde (1996) misafir öğretim üyeliği yapmıştır. İTÜ de 1998 yılından beri Profesör olarak görev yapan Turgut, aynı zamanda altyapı, bina yönetimi ve yatırımlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı yapmıştır. 2012-2015 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde çalışmış ve İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. “Mimari Tasarım Eğitimi, Kültür ve Mekan Çalışmaları, Konut Tasarımı ve Araştırmaları, Kent: Değişim ve Dönüşümleri” alanlarında çalışan Turgut’un, ulusal ve uluslararası bildiri, makale, kitap, araştırmaları bulunmaktadır. Tamamladığı birçok mimari proje tasarım ve uygulamalarının yanı sıra mimari proje yarışmalarında ödülleri vardır ve uluslar arası/ulusal Mimari Proje Yarışmalarında Jüri üyeliği yapmaktadır. Dr. Turgut 1997 yılından beri Uluslararası IAPS-CS ’Culture and Space / Kültür ve mekan’ çalışma ağının koordinatörlüğünü yürütmekte; bu çerçevede “Kültür ve mekan” sempozyumları serisi, öğrenci yarışmaları, tasarım atölyelerinin yürütücülüğünü ve Çalışma Ağının kitap serisinin editörlüğünü yapmaktadır

alper unlu.jpg

Prof. Dr. Alper Ünlü

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını aynı okulda 1980 yılında tamamladı ve Bina Bilgisi Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1984 yılında aldığı “Ağa Han Bursu” ile doktora çalışmalarına A.B.D. Wisconsin Üniversitesi, Milwaukee Mimarlık Okulunda “Çevre-Davranış Çalışma Alanında” devam etti. 1988 yılında yılında “Yardımcı Doçent”, 1990 yılında ise “Doçent” ünvanlarını aldı. 1991 ile 1993 yılları arasında Saudi Arabistan , King Faisal Üniversitesi , Mimari ve Planlama Okulunda mimari tasarım ve tasarım teorileri dersi verdi ve 1993 yılında yurda döndü. 2002 yılında “Profesör” ünvanını aldı ve 2002-2004 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük görevlerinde bulundu. Bu görevden sonra sırasıyla ,2006-2008 yılları arasında İTÜ Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü ve 2007-2008 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi,Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2015-2017 tarihleri arasında da İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Program Koordinatörlüğünü yaptı. Mimari proje çalışmalarını 1989 yılından beri aralıksız sürdüren Ünlü'nün 2015 yılında tasarımladığı ve inşa edilen Lefke Avrupa Üniversitesi Cami projesi bu tipolojide toplumsal kalıpların dışında yeni mimari söylemlerin ele alındığı çağdaş bir örnektir, 2017 yılında tamamlanan Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ise sakinleri ağırlıklı Roman olan bir sosyal konut projesidir. Şu anda Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ,Mimarlık Bölümü’nde lisans düzeyinde mimari tasarım , yüksek lisans düzeyinde ise mimarlık teorisi, araştırma metodolojisi , mekansal dizim (sentaks) teorisi ağırlıklı kuramsal dersler vermektedir.

Tuna Han Koç

1986 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve Orta öğretimini burada tamamladıktan sonra 2002 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında katıldığı çeşitli öğrenci yarışmalarının yanı sıra Usta Mimarlar Tasarım Atölyesi bünyesinde ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında yardımcı mimar olarak görev yaptı ve çeşitli ödüller kazandı. Çalışmalarını 2011-2015 yılları arasında kurucularından olduğu Kolektif Mimarlar bünyesinde sürdürmüştür. Kolektif Mimarlar ile birlikte ulusal ve uluslar arası mimari proje yarışmalarında ödüller kazanmıştır . 2015 yılında Rasa Stüdyo Mimarlık-Tasarım’ı kurmuştur. Rasa Mimarlık bünyesinde çeşitli mimari proje yarışmalarından ödüller almıştır. Mesleki pratik yanında 2012-2018 yılları arasında muhtelif Üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde atölye yürütücülüğü, jüri üyelikleri ve söyleşiler yapmıştır.

bogachan dundaralp.jpg

Boğaçhan Dündaralp

Ulusal ve Uluslararası platformda, yazıları, ödülleri, jüri üyelikleri ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olan Boğaçhan Dündaralp; Mimar, Tasarımcı, Yazar ve Eğitimci kimliği ile 2005’ten bu yana, mimarlık bilgi alanı içindeki çok pozisyonlu duruşu ile mimarlık ofisi ‘ddrlp’ nin yöneticiliğini yapmakta ve çocuk, eğitim, kent, metropol gibi katmanlı mimarlık problemleri ve farklı mimarlık ölçeklerine ilişkin çözüm stratejilerini araştırıp, geliştirmeye çalışmakta; mimarlık, tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

s200_mehmet._algamc_o_lu.jpg

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni ve 2003 yılında da İTÜ Mimarlık Bölümü’nü 1.sırada ve Başarı Ödülü ile bitirdi. 2005 yılında İTÜ’den Y.Mimar ünvanını aldı ve sonrasında İTÜ’de Mimari Tasarım Doktora Programı’na karşılıksız TÜBİTAK bursu ile devam etti. 2007 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 2010 yılında Ann Arbor, Michigan, ABD’de University of Michigan, A.Alfred Taubman College of Architecture and Urban Planning’de 1 yıl süreyle Misafir Araştırmacı olarak bulundu. 2013 yılında Doktor ve 2017 yılında da Doçent ünvanını aldı. Halen İTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programları Yürütme Kurulu üyeliği gibi idari görevleri yanında Mimari Tasarım Stüdyolarında yürütücülüğe, Lisans ve Y.Lisans düzeyinde ders ve araştırmalarına devam etmektedir. International Association for People-Environment Studies (IAPS) Network üyesidir; mekan morfolojisi, mekan dizimi (space syntax), kentsel sızma (gentrification), mimarlık eleştirisi başta olmak üzere mimari tasarım alanında yayınlanmış akademik çalışmaları arasında uluslararası bildirileri, makaleleri ve kitap bölümleri vardır. 2006’da Mimarlar Odası’nın düzenlediği 1.Ulusal Mimarlık Eleştirileri Seçkisi’nde yayına değer bulunan eser ödülünün yanında, 2006’da A.Ünlü, Ş.Kunttaş ile birlikte uluslararası ödül kazandığı “Cidde İslam Konferansı Örgütü Merkez Binası, Uluslararası Mimari Proje Yarışması”; 2013’de A.Ünlü, O.Ö.Özener, Ö.Demirkuşak ile birlikte 1. Mansiyon ödülü kazandığı “Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması”; 2014 yılında A.Ünlü, D.Aslan, O.Ö.Özener ile birlikte Mansiyon Ödülü kazandığı Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması gibi ödüllü yarışma eserleri ve birçok yarışma proje katılımı yanında mimarlık ve kentsel tasarım alanında uygulamaya yönelik projeleri bulunmaktadır.

ozgur-Ediz.png

Özgür Ediz

Özgür Ediz, 1968 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nü 1992 yılında bitirdi. Bir süre yurt içi ve yurt dışında serbest mimarlık çalışmalarına devam etti. 1995 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı’nda Yüksek Lisans tezini tamamladı. 1994 yılında kurulan, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2003 yılında, katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı’nda Araştırma görevlisi olarak yer aldı. Bu süreçte İTÜ’de hazırladığı “Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken Bir Yaklaşım” adlı doktora tezini tamamladı. Gerek serbest, gerekse akademik süreçte birçok mimari tasarım ve uygulamaları, katıldığı ve çeşitli ödüller aldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar bulunmaktadır. Araştırma ve yayın konuları arasında, “Sayısal Tasarım”, “Fraktal Geometri”, “Kaos Teorisi”, “Güncel Mimarlık Problemleri”, “Mimari Tasarım Kuramları”, ve “Tasarım Süreci Problematiği” gibi alanlar bulunmaktadır. Özgür Ediz halen kurucuları arasında bulunduğu Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

gul_canakcıoglu.jpg

N. Gül Çanakçıoğlu

Nevşet Gül Çanakçıoğlu, 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mimarlık alanında lisans derecesini, 2011 yılında İTÜ Mimarlık Programından yüksek lisans derecesini, 2016 yılında ise, yine aynı program dâhilinde “Pediyatrik Tedavi Mekânlarını Kullanan Bireylerin Mekânsal Algılarının Bilişsel ve Mekân Dizimi Yöntemleriyle İrdelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Çeşitli mimarlık ofisleri ve inşaat şirketlerinde çalışmış, bireysel ve farklı ekiplerle mimari tasarım yarışmalarına katılmıştır. Çalışmaları, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış olup, akademik çalışmaları, çevre ve davranış araştırmaları kapsamında pediatrik tedavi çevreleri, çocuğun mekân algısı, davranış haritaları, bilişsel haritalar ve mekân dizimi üzerine yoğunlaşmıştır. 2016 yılından itibaren görev aldığı Özyeğin Üniversitesi’nde mimarlıkta bilgisayar destekli tasarım; mimari tasarım; mekânsal algı ve bilişim; çocuk mimarlık ve kent derslerini vermektedir.