Artboard 1.png

IAPS-CS NETWORK– ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI 4

“Sonsuz Bir Kentsel Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul”

“IAPS-CS Network KÜLTÜR VE MEKAN BULUŞMALARI serisinin dördüncüsü, “Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” 4. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması jürisi, değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere 5 Ocak 2019, Cumartesi günü saat 10.00’da ÖzÜ-X’de toplanmıştır. Toplantıya asli jüri üyelerinden Nevşet Gül Çanakçıoğlu,  Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Boğaçhan Dündaralp, ddrlp; Özgür Ediz, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi; Tuna Han Koç, Rasa Stüdyo; Mehmet Emin Şalgamcıoğlu,  İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü; Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Alper Ünlü, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile yarışma raportörleri İrem Bayraktar ve Özge Özkuvancı katılmıştır. Raportörler, yaptıkları ön çalışmanın sonucunu jüriye sunmuşlardır. Toplam 65 adet başvuru alınmış, 31 adet proje teslim edilmiştir. Teslim edilen tüm projeler, şartnamede belirtilen süre içinde ve formatlarda teslim edilmiştir. Jüri üyeleri projeler üzerindeki incelemelerine başlamadan önce, jüri başkanı belirlenmiş ve Tuna Han Koç oy birliği ile jüri başkanı olarak seçilmiştir. 10:55’de değerlendirme ve oylama için video ve paftalar incelenmeye başlanmıştır. Jüri çalışmaları 5 Ocak 2019, Cumartesi günü saat 20:50’de  tamamlanmıştır.

Eşdeğer Ödül - 07 Sıra No.lu 14726 Rumuzlu Proje

 • Gencay Çubuk, Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

01.jpg
02.jpg

Bir yöntem önermesi ve bu öneriyi mimari ifade araçlarını kullanarak ifade edebilmesi olumlu bulunmuştur. Balat ve Karaköy seçiminin nedenlerini açıklamasa da önerisini seçtiği mekanlarla ilişki kurarak geliştirmesi, bu sırada palimpsest ve artikülasyon kavramlarını birlikte ele alması başarılı bulunmuştur. Oxman’ın tasarım kütüphanesinden kente uzanan modelin açıklaması zayıf bulunmuş ancak kentsel artikülasyon kavramını ele alış yönteminin olgun bulunmuştur. Kentsel artikülasyon kavramı ile kurduğu ilişki ve düşüncesini mekanlaştırma çabası, bir yöntem öneriyor oluşu ve mimari araçları kullanma biçimi olumlu bulunmuştur. Palimpsest kavramı ile ilişkisi kuvvetli bulunmuş, kuramsal altyapısını kente entegre etme modeli ve artikülasyon ile kurduğu bağ nedeniyle 5-2 oyla ödül grubuna seçilmiştir.

Eşdeğer Ödül - 09 Sıra No.lu 15970 Rumuzlu Proje

 • Bilal Uğur Liman, Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

03.jpg

Kısa filmi hem mevcut durum tespitleri, hem gelecekte kurguladığı distopik senaryoyu ifade etme konusunda başarılı bulunmuştur. Sunduğu önerideki pasif sanal mekân çözümü başarılı bulunmuştur. Bir gelecek senaryosu sunması, bu senaryoda tespit ettiği problemlere getirdiği çözüm önerisinin anlaşılırlığı ve kısa film kurgusunun başarısı nedeniyle oy birliğiyle ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğer Ödül -15 Sıra No.lu 25674 Rumuzlu Proje

 • Nida Bilgen, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 • Ahmet Can Karakadılar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

04.jpg
05.jpg

Ev kavramını ele alış biçimi özgün bulunmamış ancak bir öneri sunması ve rapor, poster ve kısa film arasındaki tutarlılık olduğu yorumu yapılmıştır. Kamusal alanın çağdaş kentlerdeki tezahürü açısından iyi ortaya konulmuş bir proje olduğu tartışılmış, özel alanın kamusal mekanda çözülmesi üzerine söyledikleri ile tutarlı bulunmuştur. Geleceğe yönelik sosyolojik tahminleri Kurtuluş üzerinden gerçekleştirmesi ve eski dokunun yok oluşunu ele alarak incelemesi olumlu bulunmuştur. Özel - kamusal mekan ilişkisine getirdiği ilginç yaklaşım ve kısa filmindeki ifadesinin başarılı bulunmasıyla 5-2 oyla ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğer Ödül -25 Sıra No.lu 72459 Rumuzlu Proje

 • Eda Hisarlıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 • Öykü Önal, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 • Rezzan Hilal Güçlü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

06.jpg
07.jpg

Bedenin İstanbul’da yaşayabilmek için artiküle oluşu üzerine getirdiği yorumun başarılı bulunmuştur. Teknoloji ile gelişen dünyanın ortaya koyduğu kaçınılmaz durum dolayısıyla bedene eklenen uzantılar önerisi geliştirilmiş olması ve mekanla ilişki kurulması olumlu bulunmuştur. Yapıdan ziyade yapma biçimi geliştirdiği düşünülmüş, beden-mekan tartışmasını ele alması, kuramsal altyapısını desteklemesi ve İstanbul özelinde öneriler geliştiren cesur bir fikir sunması olumlu bulunmuştur. Mevcut duruma apolitik bir yaklaşım getirmesi eleştirilmiş ancak bir öneri geliştirmesi, poster, kısa film ve rapor arasındaki tutarlılığının olumlu bulunması nedeniyle 4-3 oyla ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

Jüri Özel Ödülü - 04 Sıra No.lu 14161 Rumuzlu Proje

 • Betül Öz, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 • İsmail Hasıryapan, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

 • Bahar Kurkut, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

 • Ruhin Alibayli, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

 • Hamit Özcan, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi

08.jpg
09.jpg

Hem kısa film prodüksiyonu hem de paftalarındaki görselleştirme dili ile bir öneri sunması olumlu bulunmuş, kentsel artikülasyon kavramı ile doğru bir ilişki kurduğu belirtilmiştir. Ele aldığı konuyu kendine özgü ve tutarlı bir yöntemle ifade ettiği belirtilmiştir. Üzerine çok tartışılmış ve üretimler yapılmış bir konuyu ele almasına rağmen paftalarıyla kısa filmindeki temsil dilinin anlaşılırlığı ve özgünlüğü nedeniyle 5-2 oyla ödül grubuna seçilmesine karar verilmiştir.

Jüri Özel Ödülü - 28 Sıra No.lu 93857 Rumuzlu Proje

 • Merve Akdoğan, MEF Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi

 • Selcen Bilgin, Sosyolog, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Mezunu

10.jpg
11.jpg

Kısa filmdeki tekrarlı yapı eleştirilmiş ancak hikayesine getirdiği eleştiri olumlu bulunmuştur. Kurguladığı hikayeye tutarlı bir eleştiri getirmesi ve paftalarında hikayesinde yer alan mekanı görseller aracılığıyla tariflemesi başarılı bulunmuştur. Proje ve kısa film ilişkisi başarılı bulunurken videonun sürekli tekrarlamasının nedenleri üzerine tartışılmıştır. Yapay zekanın mükemmeli üretme iddiasının cennet bahçesi kavramıyla ifade edilmesi, hikayeleştirmesinin tutarlılığı ve getirdiği eleştiri olumlu bulunmuştur. 4-3 oyla ödül grubuna seçilmiştir.

Jüri raporu için tıklayınız.

Tüm katılımcılar, 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında atölye ve yarışma ürünlerinin paylaşılacağı sergi ile 16 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmasına davetlidir. Sergi ve buluşma TAK Kadıköy’de gerçekleşecektir.