CULTURE and SPACE DESIGN WORKSHOP

7-9-12 March 2016
IAPS-CS Network  Kültür - Mekan Ögrenci Buluşmaları 3:
Sempozyum / Kolokyum / Sergi / Ödül Töreni

 

ÖzÜ–SEA Sertifika Programı kapsamında, ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile IAPS-Culture&Space Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, mimarlık ve tasarım fakültelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenleniyor. 

Atölyeye katılan öğrenciler, 7-9-12 Mart 2016 tarihlerinde Bomontiada’da gerçekleşecek olan seminer, film gösterimi ve atölye çalışmalarında, manifesto ve diyalog olanaklarını tartışarak gelecek öngörüleri üretecekler.

Atölye Konusu:


Kentsel mekan ve kent kullanıcılarının birlikte ve eş zamanlı olarak değişimi/dönüşümü, İstanbul’un sahip olduğu ‘palimpsest’ yapının çoğullaşmasını beraberinde getiriyor. İstanbul, çok katmanlı yapısıyla geçmişten geleceğe alternatif manifestolar ve diyalogların üretilmesine zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları bugün, geçmiş ve gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor.

Bu bağlamda, atölyede iki konu üzerine yoğunlaşılacak:

- Değişen ve dönüşen İstanbul’un katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden geleceğe nasıl aktarılabilir? İstanbul’a dair alternatif manifesto ve diyalog olanaklarının tartışılması ve böylece gelecek senaryolarının şekillenmesinde biz mimar ve tasarımcıların rolü ne olacaktır?

- Çok katmanlı, değişken kimlikli yapılar bütünü, kentin hafızasını oluşturur. Bugüne ve geleceğe taşınamayan bu HAFIZA MEKANLARI zamanla toplumsal hafızadan silinir. Bu mekânlara dair belleğin canlandırıldığı farklı yöntemler neler olabilir?

Ürünler atölye sonunda sunulacak, sergilenecek ve en iyi 5 sonuç ürün İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecek.

Atölye Yeri (Şişli – Bomonti):


Kentteki değişimleri, dönüşümleri, farklı katmanları izlemek için seçilmiş olan çalışma alanı, aynı zamanda atölye mekanının da yer aldığı Şişli – Bomonti bölgesidir. Beyoğlu’nda 19. yy’da gerçekleşmiş olan büyük yangının ardından, Levantenlerin ve gayrimüslimlerin yerleşmesiyle Şişli’de yapılaşma artmış; konutun yanı sıra sanayi, sağlık ve eğitim yapıları da ortaya çıkmıştır. İstanbul’un ilk sanayi tesisleri, çevresinin gelişmesiyle Bomonti’de kurulmuştur; bölgenin sanayi bölgesi olarak planlanmasıyla da gecekondulaşma artmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda, bölge için alınmış olan yeni planlama kararlarıyla, sanayi fonksiyonları bölgenin dışına çıkarılmış; bölge konut, iş merkezi ve turizm alanı olarak tanımlanmıştır. Farklı dokuların izlerini taşıyan Bomonti bölgesi, ulaşım bağlantılarının ve altyapının gelişmesiyle büyük yatırımlara ev sahipliği yapmaya başladığı için; güncel mekânsal, kültürel, sosyal, ekonomik değişimleri de gözlemlememize olanak tanımaktadır.

Atölye Programı:
7 Mart Pazartesi (19.00-22.00)
9 Mart Çarşamba (19.00-22.00)
12 Mart Cumartesi (10.00-19.00)

Atölye Yürütücüleri:
Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
Prof. Dr. Hülya Turgut
Y. Doç. Dr. Özlem Özkal
Araş. Gör. Ümit Ceren Bayazıtoğlu

Davetli Konuşmacılar:
Prof. Dr. Semra Aydınlı, İTÜ

Doç. Dr. Aslıhan Şenel, ITU
Y. Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, BAU
Y. Doç. Dr. Özlem Özkal, OzU

Atölye Çalışmaları: