Bilimsel Komite / Jüri

Orhan Hacıhasanoğlu         

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Murat Şahin                        

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Levent Şentürk                    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  

Hülya Turgut                       

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Nazlı Tümerdem                 

Araştırmacı Mimar(2016 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CS Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makale yazarı)

Funda Uz                              İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü